Yazının Devamı için, “Devamı” Linkine Tıklayınız.

Alternatif
 • Dünyada görülen ilk düzenli uygarlık Mezopotamya uygarlığıdır.
 • Dünyanın ilk hukuk devleti Sümerlerdir.
 • Tarihte ilk yazıyı (çivi yazısı) Sümerler bulmuştur.
 • Şehir devleti olarak yaşayan ilk  medeniyet Sümerlerdir.
 • Dünyanın ilk anayasasını Babil Kralı Hammurabi hazırlamıştır.
 • Dünyanın ilk kütüphanesi Ninova’da Asurlular tarafından kurulmuştur .
 • İlk resim yazısını Mısır Medeniyeti  kullanmıştır.
 • İlk Meydan Savaşını ve yazılı antlaşmayı Mısır Medeniyeti Hititliler ile yapmıştır.
 • Güneş takvimini tarihte ilk defa Mısırlılar kullanmıştır.
 • Anadolu da kurulan ilk devlet Hititlerdir
 • İlk meclis Hititlerin Pankus adında kurulmuştur.
 • İlk tarih yazıcılığını Hititler başlatmıştır.(Anallar)
 • Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
 • Hıristiyanlığı ilk defa resmi din olarak kabul eden ve yayan Roma devletidir.
 • Denizcilik ve deniz ticaret koloniciliği ile uğraşan ilk devlet Fenikelilerdir.
 • Tarihte ilk defa tek tanrılı din inancı İbranilerde görülür.
 • Kağıt, pusula, barut, matbaa gibi bilim unsurları ilk önce Çin’de bulunmuştur.
 • Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu İskitlerdir.
 • Bilinen ilk Türk kadın hükümdarı Tomris’tir.
 • Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk  İskitlerdir.
 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur.
 • Türkler ilk defa Mete Han devrinde bir bayrak altında toplanmıştır.
 • İlk Türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanması Mete Han  tarafından yapılmıştır.
 • Avrupa‘da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) Hun devletidir.
 • “Türk” adını ilk defa devlet olarak kullanan devlet Göktürk devletidir.
 • Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermişlerdir.
 • Göktürkler kendi adı ile anılan ilk Türk  alfabesini bulmuşlardır.
 • Türk dili ve edebiyatını ilk önemli yazılı metinleri Orhun Abideleridir.
 • Din değiştiren ilk Türk topluluğu Uygurlardır.
 • Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk kavmi Kırgızlardır.
 • En uzun Türk destanı  Manas Destanıdır.
 • İlk Türk-Müslüman Savaşını Hazarlar yapmışlardır.
 • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.
 • Tarihte bilinen büyük Türk Devletleri Oğuzlar tarafından kurulmuştur.
 • Türkler ilk defa Uygurlar ile yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.
 • Araplar ilk kez Talas Savaşı ile Çinlilerle karşı karşıya gelmişlerdir.
 • Mısır’da kurulan ilk Türk devlet Tulunoğullarıdır.
 • Orta Asya’da İslam dinini kabul eden ilk Türk İslam  devleti Karahanlılardır.
 • Türk mimarisinde kervansarayları Karahanlılar inşa etmişlerdir.
 • Afganistan’da kurulmuş ilk Türk devleti Gaznelilerdir.
 • Türk tarihte ilk kez “Sultan” unvanını Gazneliler kullanmışlardır.Selçuklular ile Bizans ordusu arasında ilk büyük savaş  Pasinler’de olmuştur.
 • Moğolları durduran ilk devlet Memlüklerdir.
 • İlk Türkçe siyaset name Kutadgu Bilig’dir.
 • İlk Anadolu Selçuklu parası I.Mesut zamanında bastırıldı.
 • Dünyada bilinen ilk ticari sigorta Anadolu Selçuklu devletinin tüccarlara sağladığı güvencedir.
 • Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliğidir.
 • Osmanlılarda ilk para Osman  bey zamanında bastırıldı.
 • Osmanlılarda ilk divan, ilk donanım. İlk medrese ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanın kurulmuştur.
 • Osmanlılarda ilk top Kosava Savaşında kullanılmıştır.
 • Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul’un kuşatılması Yıldırım Beyazıd  zamanında sağlanmıştır.
 • Osmanlı Devletinde ilk büyük bozgunu İnebahtı deniz Savaşıdır.
 • Osmanlılarda ilk gümüş para Orhan Bey. İlk altın para Fatih, ilk kağıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır.
 • Osmanlılarda ilk mali teşkilat I.Murat zamanında hazırlanmıştır.
 • Osmanlılarda ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.
 • Pusulayı ilk kez Çinliler icat etmişlerdir.
 • Kağıdı ilk kez Çinliler icat etmiştir.
 • Matbaa ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır.
 • Dünyada sömürgeciliğe karşı yapılan ilk savaş ABD bağımsızlık savaşıdır.
 •  Karlofça antlaşması Osmanlı devletinin ilk defa büyük miktarda toprak kaybettiği ve Osmanlı topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslar arası antlaşmadır.
 • Osmanlılarda Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açan padişah Genç Osman’dır.
 • Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti  Rusya’ya ilk defa kapitülasyonları vermiştir.
 •  Osmanlılarda  iç borçlanma ilk defa III.Mustafa Devrinde görülmüştür.
 • Osmanlı Devleti’nde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okul Mühendishane-i Bahr-i Hümayn’dır.
 • Osmanlı Devleti  Bükreş Antlaşması ile ilk defa sınırları içindeki azınlığa (Sırplara) imtiyaz verilmiştir.
 • Osmanlı Devleti ‘inde ilk defa Sened-i ittifak ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin galip olarak imzaladığı son antlaşma Paris Antlaşmasıdır.
 • Osmanlıda II.Abdülhamit Döneminde ilk defa anayasal düzene geçilmiştir, ilk defa parlamenter sisteme geçilmiştir.
 • Türk siyasi tarihinde sistemi Değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk isyan, 31 Mart Olayı’dır.
 • Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı’nın ilk siyasi belgesidir.
 • TBMM Hükümeti tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır.
 • Kurtuluş Savaşında düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenildiği Eskişehir-Kütahya Savaşlarıdır.
 • TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır.
 • Türkiye’nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.
 • Cumhuriyet tarihinde ilk Muhalefet Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.
 • Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesidir.
 1. http://muratcanhoca.tr.gg/TAR%26%23304%3BHTE-ENLER-VE-%26%23304%3BLKLER.htm

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s