Atatürk’ün Yaptığı DevrimlerAtatürk Türkiye’yi “Çağdaş Uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. 
Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: 
1. Siyasal devrimler:

 •   Saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922)
 •   Cumhuriyetin ilanı (29 ekim 1923)
 •   Halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924)


2. Toplumsal devrimler

 •   Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
 •   Şapka ve kıyafet devrimi (25 kasım 1925)
 •   Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 kasım 1925)
 •   Soyadı kanunu ( 21 haziran 1934)
 •   Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 kasım 1934)
 •   Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)


3. Hukuk devrimi :

 •   Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
 •   Türk medeni kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)


4. Eğitim ve kültür alanındaki devrimler:

 •   Öğretimin birleştirilmesi (3 mart 1924)
 •   Yeni türk harflerinin kabulü (1 kasım 1928)
 •   Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması (1931-1932)
 •   Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 mayıs 1933)
 •   Güzel sanatlarda yenilikler


5. Ekonomi alanında devrimler:

 • Aşârın kaldırılması
 • Çiftçinin özendirilmesi
 • Örnek çiftliklerin kurulması
 • Sanayiyi teşvik kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
 •  I. ve II. kalkınma planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması.
 • Soyadı kanunu gereğince, 24 kasım 1934’de TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.
 • Atatürk, 24 nisan 1920 ve 13 ağustos 1923 tarihlerinde tbmm başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, devlet-hükümet başkanlığı düzeyindeydi. 
 • 29 ekim 1923 yılında cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. 
 • Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 
 • 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk’ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.